1. home
  2. Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ
 

Уважаеми дами и господа,


Уведомяваме Ви, че „БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ” ЕООД и „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД имат следните инвестиционни намерения за изграждане на:

 

1. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 07079.651.245.4, за собствени нужди до 79,58 кW”, с местонахождение: имот с КИ 07079.651.245, УПИ I, кв.14, зона " А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас;


2. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 10135.5502.560.5, за собствени нужди до 59.80 кW”, с местонахождение: имот с КИ 10135.5502.560, ул. „Народни будители“, гр. Варна;


3. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 48489.13.441.1, за собствени нужди до 59.80 кW”, с местонахождение: имот с КИ 48489.13.441, УПИ I, кв. 370, ул. „Иван Дуринанов“№ 2, гр. Монтана;


4. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 51809.502.504.1, за собствени нужди до 69.92 кW”, с местонахождение: имот с КИ 51809.502.504, ул. „Патриарх Евтимий“№ 2, гр. Нова Загора;


5. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 55155.501.1139.4, за собствени нужди до 49.68 кW”, с местонахождение: имот с КИ 55155.501.1139, ул. „Георги Бенковски“№ 12, гр. Пазарджик;


6. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 63427.2.942.12, за собствени нужди до 59.80 кW”, с местонахождение: имот с КИ 63427.2.942, ул. „Стефан Стамболов“ №99, гр. Русе;


7. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 63427.8.1072.1, за собствени нужди до 59.80 кW”, с местонахождение: имот с КИ 63427.8.1072, бул. „Родина“ №80, гр. Русе;


8. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда за собствени нужди до 79.58 кW”, с местонахождение: имот с КИ 65677.701.6274, бул. „Димитър Благоев“ №5, гр. Свиленград;


9. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 77181.11.4.1 за собствени нужди до 69.92 кW”, с местонахождение: имот с КИ 77181.11.4, пл. „Възраждане“ №21, гр. Харманли;


10. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 00702.510.181.1 за собствени нужди до 69.92 кW”, с местонахождение: имот с КИ 00702.510.181, ул. „Васил Левски“ №21, гр. Асеновград;


11. „ФЕЦ на покрив на съществуваща сграда с КИ 61710.502.1993.1 за собствени нужди до 89.70 кW”, с местонахождение: имот с КИ 61710.502.1993, ул. „Дунав“ №40, гр. Разград;