Главно съдържание

Политика за поверителност

С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви информираме каква информация обработваме за участниците в програма за лоялни клиенти BILLA Card и как я използваме.

„БИЛЛА България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 55 („БИЛЛА“), като администратор на лични данни, събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство в областта на защита на личните данни, по-конкретно Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламент“).

1. Какви данни обработваме?
1.1. Данните, които се предоставят при регистрация в програмата за лоялни клиенти За участие в програма за лоялни клиенти BILLA Card („Програмата“) е необходимо да попълните формуляр за регистрация в Програмата. Формулярът може да бъде попълнен на хартиен носител, онлайн на www.billa.bg или чрез мобилното приложение BILLA APP, както и чрез терминал за самообслужване. Всички полета във формуляра, обозначени със звездичка (*), следва да бъдат задължително попълнени, а останалата информация може да бъде предоставена доброволно, по Ваша преценка. Формулярът съдържа следните полета за попълване:
• име и фамилия [задължителни полета]
• дата на раждане [задължително поле]
• пощенски код [задължително поле]
• адрес [задължително се посочва при попълване на формуляр онлайн или чрез терминал за самообслужване];
• пол / обръщeние (г-н или г-жа) [ при попълване на формуляр онлайн или чрез терминал за самообслужване задължително се посочва предпочитанo обръщение, при попълване на формуляр на хартия – полът се посочва доброволно];
• имейл и/или мобилен номер [при попълване на формуляр онлайн или чрез терминал за самообслужване задължително се посочва имейл, при попълване на формуляр на хартиен носител задължително се посочва поне един канал за комуникация – имейл и/или мобилен номер]

Данните, които е задължително да бъдат предоставени, са минимално необходимите, за да може да Ви регистрираме в Програмата и да се възползвате от предложенията на клиентска карта BILLA Card. В случай че откажете да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията ни по договора, БИЛЛА няма да може да Ви регистрира в Програмата, съответно Вие няма да се възползвате от предложенията на карта BILLA Card. Повече информация за това какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме може да намерите в т. 2.1. от настоящата Политика за поверителност. Ако сте ни предоставили доброволно лични данни, то ние ги използваме единствено за да изпълним договорните ни отношения или за да извършим администриране на Програмата. Така например, доброволно може да ни предоставите данни за контакт, различни от задължително необходимите за регистрация в Програмата - ако във формуляра на хартия в задължителното поле „Данни за контакт“ сте попълнили Вашия имейл и впоследствие предоставите Ваш мобилен номер, мобилният номер е предоставен от Вас доброволно. В този случай, ние можем да Ви изпращаме информация за Програмата и/или неперсонализирани рекламни съобщения както по имейла, така и по телефона (напр. SMS/Viber). Имате право по всяко време да изисквате изтриване на всички запазени за Вас лични данни. БИЛЛА използва доброволно предоставените данни единствено за описаните по-горе цели. Данните могат да се обработват за други цели само ако предоставите Вашето съгласие (напр. съгласие за получаване на персонализирани съобщения).

1.2. Данните, които се предоставят при регистрация на клиентски профил Всеки участник в Програмата може да има клиентски профил, който е достъпен на www.billa.bg и чрез мобилното приложение BILLA APP. Участниците, които са избрали да се регистрират в Програмата чрез подаване на формуляр онлайн на www.billa.bg или в мобилното приложение BILLA APP, профилът се генерира автоматично при потвърждаване на регистрацията в Програмата (регистрацията се потвърждава с отваряне на линка, съдържащ се в съобщението за потвърждение). За потребителско име се използва имейл адресът, който е попълнен във формуляра за регистрация, а паролата е тази, която е зададена от участника. Участниците, които са избрали да се регистрират в програмата чрез подаване на формуляр на хартиен носител или са подали формуляр чрез терминал за самообслужване, на www.billa.bg могат да си създадат профил чрез попълване на имейл адрес, парола, баркод на картата и предоставен от БИЛЛА код за активация. Начинът за получаване на кода е описан на www.billa.bg и в мобилното приложение BILLA APP. 2. С какви цели обработваме данните?

2.1. Администриране на програмата за лоялни клиенти За целите на администриране на Програмата и изпълнение на договора с Вас, ние обработваме личните данни, които ни предоставяте при регистрация в Програмата, при регистрация на клиентски профил и попълване на допълнителни данни за Вас в профила (напр. адреса за доставка на физическа карта), информация за Вашите посещения на уебсайтове, приложения и други дигитални канали на БИЛЛА, данни за Вашите участия в организирани от БИЛЛА активности, както и данни за Вашето покупателно поведение, които данни свързваме с Вашите лични данни, които сте ни предоставили при регистрацията в Програмата. В противен случай не бихме имали възможност да спазим договорните ни ангажименти към Вас. Обработваме Вашите лични данни, в това число данните Ви за контакт, за да може да Ви идентифицираме като страна по договора и да комуникираме с Вас. Освен по имейл, може да комуникираме с Вас и по телефон (напр. SMS/Viber). Данните за контакт ни позволяват да изпълняваме задължението ни да Ви информираме при промяна в условията на Програмата (напр. промени в Общите условия на Програмата, промени в настоящата Политика за поверителност), както и при настъпване на други факти и обстоятелства, имащи отношение към Програмата. За Вашето покупателно поведение обработваме следните данни: място на покупка (магазин), стоки и стокови групи, продажна цена, закупуване на стоки с отстъпки, намаления и/или обект на други специални оферти и предложения, класификация на клиентите и профилиране съгласно критерий (клиент с най-висока стойност на покупката/неактивен клиент/честoта на покупките/клиенти с предпочитания към определени марки или стоки или услуги/ др.) и установяване на сходство с други наши клиенти по критерий (продажна цена/честота/стойност на покупката). Обработваме тези данни, за да можем да Ви предоставим основните услуги по клиентска карта BILLA Card, а именно отстъпки и ваучери за отстъпки при покупка на стоки. Също така, обработваме данни за Вашите участия в организирани от БИЛЛА активности и инициативи (напр. видове активности, в които сте взели участие, закупените стоки и др.) и данни за Вашите посещения на уебсайтове, приложения и други дигитални електронни канали на БИЛЛА (кои продукти разглеждате на сайтовете, кои брошури и др.). Използваме данните, за да подобрим качеството и разнообразието на нашите активности и продукти и да ги оптимизираме спрямо Вашето търсене и интереси. Обработваме и данните, които получаваме във връзка с Ваши запитвания до БИЛЛА, направени писмено и/или чрез обаждане на Центъра за обслужване на клиенти, като видът и обемът на данни зависят от естеството на запитването. Правното основание за обработване на данните, свързани с администриране на Програмата, е сключване и изпълнение на договор, в това число предоставяне на услугите по клиентска карта BILLA Card (чл. 6, ал. 1 (б) от Регламента) и защита на легитимния интерес на БИЛЛА за ефективното администриране на Програмата (чл. 6, ал. 1 (е) от Регламента).

2.2. Изпращане на неперсонализирани съобщения (директен маркетинг) Може да използваме Вашите данни за контакт, за да Ви изпращаме новини и информация за продукти, услуги, промоции, игри и томболи с награди, анкети, проучвания, инициативи и други рекламни съобщения. Така например, по имейл и/или по телефон (напр. SMS/Viber) може да получите информационен бюлетин за актуалните предложения в магазини BILLA (нюзлетър), информационен бюлетин за програмата за лоялни клиенти BILLA Card и др. Можете по всяко време, без да посочвате причини, да възразите срещу получаването на неперсонализирани съобщения, като изпратите писмо по пощата до адрес гр. София, бул. „България“ № 55 или по имейл на mydata@billa.bg, изпратите искане чрез клиентския профил на www.billa.bg или в мобилното приложениe BILLA APP, както и като използвате функционалностите на mydata.billa.bg. В случай на подобно уведомление, БИЛЛА ще преустанови изпращането на неперсонализирани съобщения, като това няма да се отрази на Вашето членство в Програмата и ще може да продължите да се възползвате от предложенията на карта BILLA Card. Правното основание за обработване на данните е защита на легитимния интерес на БИЛЛА (чл. 6, ал. 1 (е) от Регламента). Изпращаме неперсонализирани съобщения с цел да представим и популяризираме предлаганите от нас продукти и услуги, да развием продуктовото си портфолио, да подобрим обслужването на клиенти, да оценим представянето на компанията и да планираме бъдещите си активности.

2.3. Изпращане на персонализирани съобщения Ако изрично сте предоставили Вашето съгласие, може да Ви изпращаме персонализирани съобщения – например, талон за отстъпка за рождения Ви ден, реклама, оферти, специални предложения, отстъпки и др., които са съобразени с Вашите индивидуални интереси и предпочитания. Тези предложения са специално за Вас, в допълнение към основните предложения, от които може да се възползва всеки участник в Програмата. Персонализирани съобщения може да Ви изпращаме по имейл и/или по телефон (напр. SMS/Viber). За да може да Ви изпращаме персонализирани съобщения, които отговарят на Вашите интереси и предпочитания, обработваме всички Ваши лични данни, които принципно обработваме във връзка с администриране на Програмата (виж т. 2.1. в настоящата Политика за поверителност). В този случай обаче, подборът и изготвянето на подходящи предложения за Вас може да се осъществи чрез профилиране. Целта на този анализ е да бъде установено кое предложение би било най-подходящо за Вас. Можем да Ви изпращаме персонализирани съобщения, само ако сте предоставили Вашето съгласие. Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, без да посочвате причини, като изпратите писмо по пощата до адрес гр. София, бул. „България“ № 55 или имейл на mydata@billa.bg, изпратите искане чрез клиентския профил на www.billa.bg или в мобилното приложениe BILLA APP, както и като използвате функционалностите на mydata.billa.bg. В случай на подобно уведомление, БИЛЛА ще преустанови изпращането на персонализирани съобщения, като това няма да се отрази на Вашето членство в Програмата и ще може да продължите да се възползвате от предложенията на карта BILLA Card, като ще получавате от нас само неперсонализирани съобщения. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Правното основание за обработване на данните е Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1 (а) от Регламента). Ако не сте декларирали съгласие или го оттеглите, Вашите данни няма да бъдат използвани за посочените по-горе цели.

3. Колко време съхраняваме данните? Прекратяваме използването на Вашите лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на 3 години от прекратяване на договора или 3 години от последното ползване на картата (повече информация за условията на прекратяване на участието в Програмата може да намерите в Общите условия на Програмата [линк]). Когато закон или друг нормативен акт изисква личните Ви данни (или някои от тях) да бъдат обработвани за по-дълъг срок, ние ще ги обработваме в предвидения в закона срок. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като те не представляват лични данни.

4. С кого споделяме данните? За да може да предоставим услугите по клиентска карта BILLA Card, БИЛЛА използва услугите на външни лица - доставчици на услуги. Така например:
• лица, които извършват съхранение, поддръжка и унищожаване на архиви с данни за участници в Програмата;
• доставчици на услугата „клиентски център“;
• агенции, които изготвят рекламата и маркетинга към участниците в Програмата;
• агенции, които провеждат клиентски проучвания и др. Тези лица обработват личните данни на участниците в Програмата от името на БИЛЛА и по възлагане на БИЛЛА въз основа на писмено споразумение. Те обработват данните само за целите, определени от БИЛЛА и имат достъп само до Вашите данни в степента и за периода от време, необходими за предоставяне на услугите и винаги в обхвата и времето, в които БИЛЛА има право да обработва данните. Тези лица са задължени да спазват законодателството за защита на личните данни и инструкциите на БИЛЛА. Като правило БИЛЛА се стреми да не изпраща лични данни на участници в Програмата извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). Въпреки това, в определени случаи може да е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица, обработващи лични данни, извън ЕС и ЕИО. В случай че се наложи подобно изпращане, това ще бъде направено при спазване на действащите разпоредби за защита на личните данни. Списък на лицата, обработващи лични данни, е публикуван на www.billa.bg. БИЛЛА може да предостави лични данни на участниците в Програмата на държавни органи и институции, които по силата на действащото законодателство имат право да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например съдилища, прокуратура, регулаторни органи (Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и т.н.) и др. В случай че БИЛЛА разшири програмата, като привлече други търговци като партньори на Програмата, които да предоставят на участниците в Програмата преференциални условия при покупка на стоки и/или при ползване на предоставяните от тях услуги, БИЛЛА няма да предава на партньорите лични данни на участниците (повече информация за партньорите на Програмата може да намерите в Общите условия на Програмата [линк]). Извън посоченото, ние ще разкрием Ваша лична информация на трети страни само ако Вие сте дали изричното си съгласие или в допустимите от закона случаи.

5. Как защитаваме данните? В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, БИЛЛА предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на участниците в Програмата в безопасност. В допълнение към процесите, които обезпечават сигурността на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за криптиране на информацията (например от клиентския акаунт, формуляра за контакт с БИЛЛА). Предоставената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL сертификат (Secure Socket Layer) с цел предотвратяване на злоупотреби с данни от трети лица. При ползване на SSL сертификат сайтът се отваря на интернет адрес, който започва с „https://“ и в лентата за статуса на Вашия уеб браузър се изобразява заключен катинар. Сигурността на данните се актуализира в съответствие с актуалното ниво на технологиите.

6. Какви права имат участниците в програмата за лоялни клиенти? Вие, като субект на данни, имате право на достъп до данните, които обработваме за Вас, право на корекция на данните, право на възражение срещу обработването, право на изтриване на данните, право на ограничаване на обработването на данните, право на преносимост на данните и право на жалба. Може да упражните Вашите право като изпратите писмо по пощата до адрес гр. София, бул. „България“ № 55 или по имейл на mydata@billa.bg, изпратите искане чрез клиентския профил на www.billa.bg или в мобилното приложениe BILLA APP, както и като използвате функционалностите на mydata.billa.bg.

6.1. Право на достъп Имате право при поискване да Ви бъде предоставена информация относно целите на обработването, категориите лични данни и правното основание за обработването; получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави или международни организации, когато е приложимо; срока, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това е невъзможно - критериите, използвани за определяне на този срок; както и друга информация, относима към Вашите данни и Вашите права. Информацията се предоставя безплатно на хартиен носител или в електронна форма, всяко следващо копие на хартиен носител се заплаща.

6.2. Право на корекция В случай че личните данни, които обработваме за Вас са неточни или неактуални, имате право да поискате да ги коригираме или допълним. Също така, имате възможност, по всяко време, чрез клиентския профил на www.billa.bg или в мобилното приложение BILLA APP лично да коригирате Вашите лични данни и предпочитания за получаване на персонализирани съобщения. Вашите предпочитания за получаване на персонализирани съобщения може да коригирате лично и чрез интернет портала на адрес www.gdpr.billa.bg.

6.3. Право на възражение Имате право, по всяко време, да възразите срещу обработването на Ваши лични данни. В определени случаи това право е безусловно и при направено възражение БИЛЛА в разумен срок ще преустанови обработването на данните. Това са случаите, при които БИЛЛА обработва лични данни за целите на изпращане на неперсонализирани съобщения. Освен по начините, описани по-горе, може да упражните правото на възражение като в имейл съобщението или съобщението, изпратено на мобилния Ви номер, изберете опцията за отписване. Ако впоследствие предоставите Вашето съгласие, БИЛЛА може да възобнови изпращането на такива съобщения. В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, посочени за конкретната ситуация, БИЛЛА ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще Ви информира за взетото решение – преустановяване на обработката на Вашите данни или мотивиран отказ за преустановяване на обработката поради наличие на законово основание за това.

6.4. Право на изтриване Имате право да поискате от БИЛЛА личните Ви данни да бъдат изтрити или тяхното обработване да бъде ограничено. БИЛЛА ще изтрие Вашите данни в срок най-късно от 1 месец от получаване на искането. Моля да имате предвид, че в определени случаи изтриването не може да бъде извършено веднага, поради наличието на нормативно или договорно основание за съхраняване на данните.

6.5. Право на ограничаване на обработването В определени случаи имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Така например, ако оспорвате точността на Вашите лични данни, може да ограничим тяхното обработване за периода, в който проверяваме верността им. Също така, може да поискате ограничаване на обработването в случаите, когато вече не участвате в Програмата, но данните следва да бъдат съхранени от БИЛЛА в предвидените по закон или договор срокове.

6.6. Право на преносимост на данните Може да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които сте ни предоставили (например данните, предоставени при регистрацията в Програмата) в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат, както и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

6.7. Право на жалба При оплаквания, въпроси и неясноти относно обработването на лични данни може да се обръщате към нас по всяко време. Данните за контакт са както следва: „БИЛЛА България“ ЕООД гр. София, бул. „България“ № 55 Длъжностно лице по защита на данните: mydata@billa.bg Център за обслужване на клиенти: тел. 0700 12 10 В допълнение, информираме Ви, че имате право да подадете жалба или сигнал до Комисия за защита на личните данни, ако считате че е налице нарушение на законодателството за защита на личните данни. Данните за контакт са както следва: Комисия за защита на личните данни гр. София, бул. Проф. „Цветан Лазаров“ № 2, е-mail: kzld@cpdp.bg тел: +359 2 91 53 518 7. Други условия Настоящата Политика за поверителност е публикувана на www.billa.bg, в мобилното приложение BILLA APP, на терминалите за самообслужване, както и може да бъде предоставена в магазин BILLA при поискване. На гърба на формуляра за регистрация на хартиен носител е публикувана извадка от Политиката за поверителност и Общите условия на Програмата. С цел спазване на действащото законодателство и прилагане на най-актуалните мерки за защита, при необходимост ще актуализираме настоящата Политика за поверителност. Промените влизат в сила от деня на публикуването им на www.billa.bg. Ако промените, които направим, са съществени, ще Ви информираме чрез изпращане на съобщение по имейл и/или по телефона, както може и да публикуваме съобщение на нашите интернет сайтове и мобилни приложения. Приканваме Ви редовно да преглеждате актуалната версия на настоящата Политика за поверителност с цел да бъдете информирани за това как се грижим за защитата на Вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност е валидна от 10.09.2020 г.