Главно съдържание

Кулинариум

Условия за употреба на мобилно приложение БИЛЛА Кулинариум

„БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „БИЛЛА“) се радва, че ползвате нашето мобилно приложение. Настоящите Условия за употреба Ви дават информация за функциите на мобилното приложение БИЛЛА Кулинариум.
Молим да имате предвид, че е възможно изменение на Условията за употреба, поради законодателни промени или промени във функциите на мобилното приложение, затова Ви препоръчваме да ги прочитате редовно. Те са достъпни в раздел „Условия за употреба“ на мобилното приложение.

1. Използване на мобилното приложение
Мобилното приложение БИЛЛА Кулинариум е съвместимо с операционни системи iOS и Android. С инсталиране на мобилното приложение можете по лесен начин чрез мобилното Ви устройство да имате достъп до интересни съвети за хранене, да съставяте списъци за покупки и да научите вълнуващи рецепти. Мобилното приложение има функция „споделяне“, с която можете да споделите рецепта, календар, рекламна бошура, списък за пазаруване по имейл, социални мрежи и различни видове месинджъри (такива, каквито има инсталирани на телефона).

За ползването на мобилното приложение не се изисква регистрация и предоставяне на лични данни от Вас.
Приложението ще Ви поиска информация за Вашата локация, която можете да предоставите по Ваша преценка. В случай, че дадете достъп до локацията си, ние ще я използваме единствено и само, за да Ви информираме кои магазини на БИЛЛА се намират в близост до Вас. Ако не предоставите данни за Вашата локация, ще можете да използвате всички функции на мобилното приложение, които не са обусловени от събиране на такива данни.

С Ваше съгласие можете да активирате получаването на съобщения от мобилното приложение. Тези съобщения ще Ви дават информация за седмични брошури на БИЛЛА и нови рецепти, които можете да разглеждате и споделяте. Ако желаете да промените избора си, във всеки един момент можете да деактивирате, съответно да активирате отново получаването на съобщенията от „Настройки“ на мобилното приложение.

При възникване на грешки при оперирането на приложението, те се записват в лог файлове, като в тях не се съхраняват лични данни за потребителите.

2. Права на интелектуалната собственост
Правата на интелектуалната собственост върху съдържание на приложението, включително, но не само снимки, клипове, кулинарни рецепти и други публикации, дизайн, спецификации и други, принадлежат на БИЛЛА. Допустимо е използването на съдържанието за лични цели и съгласно настоящите Условия за употреба. Забранява се използването, възпроизвеждането, модифицирането, прехвърлянето, публикуването, разпространението по какъвто и да е начин на съдържанието с търговска цел или по друг начин, при което се накърняват правата на интелектуалната собственост или се уврежда доброто име на БИЛЛА или на трети страни.

3. Обработване и съхранение на информацията
Събраната от мобилното приложение информация за потребителите не представлява лични данни, тъй като чрез нея те не могат да бъдат идентифицирани. Достъп до информацията има и трета страна – доставчик на услуги, която по възлагане от нас извършва техническа поддръжка на мобилното приложение. Информацията се обработва и съхранява само докато това е необходимо за функционирането на мобилното приложение.