Разгледай продуктите ТУК                             

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА
Лоялна програма  
„Текстил за дома и градината с марка PNG“

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Лоялната програма „Tекстил за дома и градината с марка  PNG” („Програмата”), представлява промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на „БИЛЛА България” ЕООД да закупят с отстъпка промоционални продукти с марка PNG.

1.2. Лоялната програма се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55, („БИЛЛА България”).

1.2. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук Официални правила на Програмата („Официални правила”).

1.3. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на БИЛЛА България www.billa.bg, и в магазините BILLA.

1.4. БИЛЛА България си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата се организира и провежда в България. Продуктите, част от Програмата, („промо продукти”) се предлагат в магазините BILLA в цялата страна.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

3.1. БИЛЛА България предлага за продажба в магазините си продукти с марка “PNG”.

Асортиментът включва:

1.              СТОЛОВКА МИНИМАТ/ТРИНИТИ 38/38/7 –ТРОПИК

2.             СТОЛОВКА МИНИМАТ/ТРИНИТИ 38/38/7 – ЦВЕТЯ

3.              СТОЛОВКА МИНИМАТ/ТРИНИТИ 38/38/7 – ПЕРА

4.             ДЕКОРАТИВНА ВЪЗГЛАВНИЦА МИНИМАТ/ТРИНИТИ 45/45 – ТРОПИК

5.              ДЕКОРАТИВНА ВЪЗГЛАВНИЦА МИНИМАТ/ТРИНИТИ 45/45 – ЦВЕТЯ

6.             ДЕКОРАТИВНА ВЪЗГЛАВНИЦА МИНИМАТ/ТРИНИТИ 45/45 – ПЕРА

7.               ПУФ ТРИНИТИ ПЕЧАТ 50/30 – ТРОПИК

8.             ПУФ ТРИНИТИ ПЕЧАТ 50/30 – ЦВЕТЯ

9.             ПУФ ТРИНИТИ ПЕЧАТ 50/30 – ПЕРА

10.       ПЕРДЕ ВОАЛ ПЕЧАТ 140/245 – ТРОПИК

11.        ПЕРДЕ ВОАЛ ПЕЧАТ 140/245 – ЦВЕТЯ

12.       ПЕРДЕ ВОАЛ ПЕЧАТ 140/245 – ПЕРА

13.        КОМПЛЕКТ ПОДЛОЖКИ ЗА СЕРВИРАНЕ ТРИНИТИ 28/50  - 2БР. – ЗЕЛЕН

14.       КОМПЛЕКТ ПОДЛОЖКИ ЗА СЕРВИРАНЕ ТРИНИТИ 28/50  - 2БР. – ЛИЛАВ

15.        КОМПЛЕКТ ПОДЛОЖКИ ЗА СЕРВИРАНЕ ТРИНИТИ 28/50  - 2БР. – БЕЖ

16.       ПОКРИВКА ТРИНИТИ 150/200 – ЗЕЛЕН

17.        ПОКРИВКА ТРИНИТИ 150/200 – ЛИЛАВ

18.       ПОКРИВКА ТРИНИТИ 150/200 – БЕЖ

19.       КОМПЛЕКТ КЪРПИ DF 30/50  - 2БР. –ТРОПИК

20.      КОМПЛЕКТ КЪРПИ DF 30/50  - 2БР. – ЦВЕТЯ

21.       КОМПЛЕКТ КЪРПИ DF 30/50  - 2БР. – ПЕРА

22.      ОДЕЯЛО ФЛАНЕЛ ПЕЧАТ 120/150 – ТРОПИК

23.       ОДЕЯЛО ФЛАНЕЛ ПЕЧАТ 120/150 – ЦВЕТА

24.      ОДЕЯЛО ФЛАНЕЛ ПЕЧАТ 120/150 - ПЕРА

                             

Подробна информация за всеки промо продукт (вид, размери, материал, цени и основни характеристики) е представена на интернет страницата на БИЛЛА България www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на Програмата. Избраният продукт може да бъде закупен в магазините BILLA с 50% (петдесет процента) отстъпка от пълната му продажна цена срещу представяне на карта, попълнена със съответния брой промо точки, и заплащане на остатъка от цената му. Картите за попълване на точки се предоставят на касите във всеки магазин BILLA.

Необходимият брой промо точки за всеки отделен промо продукт е 5 точки.

3.2. Промо точки се предоставят при всяка покупка, извършена в магазините BILLA, с минимална стойност на покупката 5 (пет) лева, като за всеки платени 5 (пет) лева клиентът получава 1 (една) промо точка. Промо точки се получават само непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка  не дава право на клиента да получи промо точки. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на Програмата и нямат паричен еквивалент.

3.3. Всеки промо продукт може, също така, да бъде закупен свободно на пълната му продажна цена, без спазване правилата на Програмата.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата стартира на 25.05.2017г., като събирането на точки ще бъде възможно до 02.08.2017г., включително. Период на обмен на точки от 25.05.2017г.до  09.08.2017г.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА

БИЛЛА България си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Програмата, при условие, че промените не са неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила.  Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им  на интернет  страницата на БИЛЛА България www.billa.bg и в магазините BILLA.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

6.1. БИЛЛА България има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

6.2. При прекратяване на Програмата БИЛЛА България не дължи компенсация на участниците.

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА България по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. БИЛЛА България не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти точно в желания от тях ден и час.

7.2. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, БИЛЛА България си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

7.3. Промо продуктите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или други продукти.

7.4. БИЛЛА България не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от промо продуктите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

7.5. БИЛЛА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

8. БЕЗОПАСНОСТ

Инструкциите за безопасно ползване на промо продуктите са отпечатани върху техните опаковки. Клиентите следва да се запознаят с тях преди закупуване на желания продукт.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата на БИЛЛА България www.billa.bg, както и в магазините BILLA.