Разгледай продуктите ТУК                                           ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА

ЛОЯЛНА ПРОГРАМА FISKARS

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Лоялната програма „Fiskars” („Програмата”) представлява промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на „БИЛЛА България” ЕООД да закупят с отстъпка промоционални продукти “FISKARS”

1.2. Лоялната програма се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55, („БИЛЛА България”).

1.2. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук Официални правила на Програмата („Официални правила”).

1.3. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на БИЛЛА България, www.billa.bg, и в магазините BILLA.

1.4. БИЛЛА България си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата се организира и провежда в България. Продуктите, част от Програмата, („промо продукти”) се предлагат в магазините BILLA в цялата страна.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

3.1. БИЛЛА България предлага за продажба в магазините си продукти “FISKARS”.

Асортиментът включва:

Брадва за сечене XS_X7

Брадва за цепене L_X21

Точило за брадви и ножове Xsharp™

Универсална резачка за високи клони UP84

Градински трион Xtract SW73 с прибиращо се острие

Универсален нож K40

Ножица PowerGear™ Pruner Premium P94 с разминаващи се остриета

Ножица за клони PowerGear™ L74 с разминаващи се остриета

Ножици за трева Grass Shear GS42

Комплект градински инструменти 3 части

Комплект 3 бр. ножове Cook’s set

 

Подробна информация за всеки промо продукт (вид, размери, материал, цени и основни характеристики) е представена на интернет страницата на БИЛЛА България www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на Програмата. Избраният продукт може да бъде закупен в магазините BILLA с 50% (петдесет процента) отстъпка от пълната му продажна цена срещу представяне на карта, попълнена със съответния брой промо точки, и заплащане на остатъка от цената му. Картите за попълване на точки се предоставят на касите във всеки магазин BILLA.

Необходимият брой промо точки за всеки отделен промо продукт е:

-                     Брадва за сечене XS_X7 - 5 точки

-                     Брадва за цепене L_X21 - 5 точки

-                     Точило за брадви и ножове Xsharp™ - 5 точки

-                     Универсална резачка за високи клони UP84 - 5 точки

-                     Градински трион Xtract SW73 с прибиращо се острие - 5 точки

-                     Универсален нож K40 - 5 точки

-                     Ножица PowerGear™ Pruner Premium P94 с разминаващи се остриета - 5 точки

-                     Ножица за клони PowerGear™ L74 с разминаващи се остриета - 5 точки

-                     Ножици за трева Grass Shear GS42 - 5 точки

-                     Комплект градински инструменти 3 части - 5 точки

-                     Комплект 3 бр. ножове Cook’s set - 5 точки

 

3.2. Промо точки се предоставят при всяка покупка, извършена в магазините BILLA, с минимална стойност на покупката 5 (пет) лева, като за всеки платени 5 (пет) лева клиентът получава 1 (една) промо точка. Промо точки се получават само непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка  не дава право на клиента да получи промо точки. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на Програмата и нямат паричен еквивалент.

3.3. Всеки промо продукт може, също така, да бъде закупен свободно на пълната му продажна цена, без спазване правилата на Програмата.

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата стартира на 02.03.2017г., като събирането на точки ще бъде възможно до 14.05.2017г., включително. Период на обмен на точки от 02.03.2017г.  до  17.05.2017г.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА

БИЛЛА България си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Програмата, при условие, че промените не са неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила.  Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им  на интернет  страницата на БИЛЛА България, www.billa.bg, и в магазините BILLA.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

6.1. БИЛЛА България има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

6.2. При прекратяване на Програмата БИЛЛА България не дължи компенсация на участниците.

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА България по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. БИЛЛА България не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти точно в желания от тях ден и час.

7.2. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, БИЛЛА България си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

7.3. Промо продуктите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или други продукти.

7.4. БИЛЛА България не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от промо продуктите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

7.5. БИЛЛА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

8. БЕЗОПАСНОСТ

Инструкциите за безопасно ползване на промо продуктите са отпечатани върху техните опаковки. Клиентите следва да се запознаят с тях преди закупуване на желания продукт.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата на БИЛЛА България, www.billa.bg, както и в магазините BILLA.