BILLA осигурява помощни технически средства за незрящи хора

Инициативата е продължение на политиката за асистирано пазаруване, която веригата въведе през 2015 г.

 

04/04/16 - BILLA България дари 5000 лв. за закупуване на помощни технически средства за незрящи хора в тежко финансово състояние. Проектът се осъществява съвместно със Съюза на слепите в България и ще подпомогне над 150 незрящи в България. С дарението ще бъдат закупени и раздадени говорещи апарати за измерване на кръвно налягане, говорещи и брайлови ръчни часовници, както и сгъваеми бели бастуни за ориентиране и мобилност.

 

Целта на благотворителната инициатива на BILLA е да подпомогне хората с увредено зрение, които не могат да си позволят специализирани технически средства компенсиращи зрителния дефицит. Чрез тези средства те ще бъдат улеснени и по-независими при изпълнението на ежедневните си задачи.

 

„Винаги се стараем да сме последователни във всички наши инициативи. Подпомагането на граждани в неравностойно положение е една от тях. Постоянството и работата в името на една или друга социално значима кауза ще доведе до положителната промяна, която търсим в обществото“, сподели Бойко Сачански, Управител на BILLA България.

 

През 2015 г. BILLA стана първата търговска верига в България, която въведе политика за асистирано пазаруване за клиенти с увредено зрение. Служителите на BILLA преминаха специализирано обучение, което ги запозна с основните правила за оказване на съдействие на незрящи клиенти. Политиката се прилага във всички магазини от веригата.

Обратно