Билла България ЕООД
Централен офис
Бул. България 55
София, 1404 

Тел.: + 359 (02) 8188 100
E-mail: info@billa.bg

Национален телефон на клиента: 0700 120 10
*на цената на един градски разговор


.......................................................................

Външен омбудсман на REWE Group

Андреас фон Мариаси
Andreas von Máriássy
RechtsanwaltAltheimer Eck 13 / II
80331 München

Телефон: +49 89 / 23 66 790
Телефакс: +49 89 / 23 66 7977
Имейл: mariassy@rae13.de
Интернет: www.rae13.de